TVRDOŇ, M.; SKOKAN, K. Regional disparities and the ways of their measurement: The case of the visegrad four countries / Regioniniai skirtumai ir jų matavimo būdai: Keturių vyšegrado šalių atvejis. Technological and Economic Development of Economy, v. 17, n. 3, p. 501-518, 4 out. 2011.