CIMPOERU, S. Neural networks and their application in credit risk assessment. Evidence from the Romanian market / Neuroniniai tinklai ir jų taikymas kredito rizikai vertinti rumunijos rinkos pavyzdžiu. Technological and Economic Development of Economy, v. 17, n. 3, p. 519-534, 4 out. 2011.