BRAUERS, W.; ZAVADSKAS, E. Project management by multimoora as an instrument for transition economies / Projektų vadyba su multimoora kaip priemonė pereinamojo laikotarpio ūkiams. Technological and Economic Development of Economy, v. 16, n. 1, p. 5-24, 31 mar. 2010.