KAHRAMAN, C.; KAYA, İHSAN. Investment analyses using fuzzy probability concept / Investicijų analizė taikant tikimybinę neapibrėžtųjų aibių koncepciją. Technological and Economic Development of Economy, v. 16, n. 1, p. 43-57, 31 Mar. 2010.