BILGIN, M.; LAU, C.; TVARONAVIČIENĖ, M. Is China integrated with her major trading partners: Evidence on financial and real integration / Ar Kinija integruota su savo pagrindiniais prekybos partneriais: įrodymų apie finansinę ir realiąją integraciją paieškos. Technological and Economic Development of Economy, v. 16, n. 2, p. 173-187, 30 jun. 2010.