ŽVIRBLIS, A.; BURAČAS, A. The consolidated measurement of the financial markets development: The case of transitional economies / Konsoliduotas finansų rinkų išsivystymo vertinimas: pereinamųjų ekonomikų atvejis. Technological and Economic Development of Economy, v. 16, n. 2, p. 266-279, 30 Jun. 2010.