DZEMYDIENĖ, D.; DZINDZALIETA, R. Development of architecture of embedded decision support systems for risk evaluation of transportation of dangerous goods / Sprendimų paramos sistemos įterptinės architektūros plėtotė pavojingųjų krovinių transportavimo rizikai vertinti. Technological and Economic Development of Economy, v. 16, n. 4, p. 654-671, 31 Dec. 2010.