ČIEGIS, R.; GAVĖNAUSKAS, A.; PETKEVIČIŪTĖ, N.; ŠTREIMIKIENĖ, D. Ethical values and sustainable development: Lithuanian experience in the context of globalisation / Etinės vertybės ir darnus vystymasis: Lietuvos patirtis globalizacijos kontekste. Technological and Economic Development of Economy, v. 14, n. 1, p. 29-37, 31 Mar. 2008.