Cimpoeru, Smaranda. 2011. “Neural Networks and Their Application in Credit Risk Assessment. Evidence from the Romanian Market / Neuroniniai Tinklai Ir Jų Taikymas Kredito Rizikai Vertinti Rumunijos Rinkos Pavyzdžiu”. Technological and Economic Development of Economy 17 (3), 519-34. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.606339.