Tambovceva, Tatjana, and Ineta Geipele. 2011. “Environmental Management Systems Experience Among Latvian Construction Companies / Aplinkos Apsaugos Vadybos Sistemų Taikymo Patirtis Latvijos Statybos įmonėse”. Technological and Economic Development of Economy 17 (4):595-610. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.603179.