Zavadskas, Edmundas, and Zenonas Turskis. 2010. “A New Additive Ratio Assessment (ARAS) Method in Multicriteria Decision‐making / Naujas Adityvinis Kriterijų Santykių įvertinimo Metodas (aras) Daugiakriteriniams Uždaviniams Spręsti”. Technological and Economic Development of Economy 16 (2), 159-72. https://doi.org/10.3846/tede.2010.10.