Zavadskas, Edmundas Kazimieras, and Zenonas Turskis. 2010. “A New Additive Ratio Assessment (ARAS) Method in Multicriteria decision‐making / Naujas Adityvinis Kriterijų Santykių įvertinimo Metodas (aras) Daugiakriteriniams uždaviniams spręsti”. Technological and Economic Development of Economy 16 (2):159-72. https://doi.org/10.3846/tede.2010.10.