Bilgin, Mehmet, Chi Lau, and Manuela Tvaronavičienė. 2010. “Is China Integrated With Her Major Trading Partners: Evidence on Financial and Real Integration / Ar Kinija Integruota Su Savo Pagrindiniais Prekybos Partneriais: įrodymų Apie Finansinę Ir Realiąją Integraciją Paieškos”. Technological and Economic Development of Economy 16 (2), 173-87. https://doi.org/10.3846/tede.2010.11.