Bilgin, Mehmet Huseyin, Chi Keung Marco Lau, and Manuela Tvaronavičienė. 2010. “Is China Integrated With Her Major Trading Partners: Evidence on Financial and Real Integration / Ar Kinija Integruota Su Savo Pagrindiniais Prekybos Partneriais: įrodymų Apie Finansinę Ir realiąją Integraciją paieškos”. Technological and Economic Development of Economy 16 (2):173-87. https://doi.org/10.3846/tede.2010.11.