Žvirblis, Algis, and Antanas Buračas. 2010. “The Consolidated Measurement of the Financial Markets Development: The Case of Transitional Economies / Konsoliduotas Finansų Rinkų išsivystymo Vertinimas: Pereinamųjų Ekonomikų Atvejis”. Technological and Economic Development of Economy 16 (2):266-79. https://doi.org/10.3846/tede.2010.17.