Pilinkus, Donatas. 2010. “Macroeconomic Indicators and Their Impact on Stock Market Performance in the Short and Long Run: The Case of the Baltic States / Makroekonominiai Rodikliai Ir Jų įtaka Akcijų Rinkos Indeksui Trumpuoju Ir Ilguoju Laikotarpiu: Baltijos šalių Atvejis”. Technological and Economic Development of Economy 16 (2):291-304. https://doi.org/10.3846/tede.2010.19.