Dubinskas, Petras, and Stanislava Stungurienė. 2010. “Alterations in the Financial Markets of the Baltic Countries and Russia in the Period of Economic Downturn / Finansų Rinkų pokyčiai Baltijos šalyse Ir Rusijoje Ekonominio Nuosmukio Laikotarpiu”. Technological and Economic Development of Economy 16 (3):502-15. https://doi.org/10.3846/tede.2010.31.