Čiegis, Remigijus, Algirdas Gavėnauskas, Nijolė Petkevičiūtė, and Dalia Štreimikienė. 2008. “Ethical Values and Sustainable Development: Lithuanian Experience in the Context of Globalisation / Etinės vertybės Ir Darnus Vystymasis: Lietuvos Patirtis Globalizacijos Kontekste”. Technological and Economic Development of Economy 14 (1):29-37. https://doi.org/10.3846/2029-0187.2008.14.29-37.