Dzemydienė, Dalė, Saulius Maskeliūnas, and Ignas Dzemyda. 2008. “Interoperability of Information System Components for Monitoring of Sewage and Intelligent Analysis of Water Resources / Informacinių Sistemų Komponentų sąveikumas Vykdant nutekamųjų Vandenų stebėseną Ir Intelektinę Vandens išteklių Analizę”. Technological and Economic Development of Economy 14 (3):260-78. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.260-278.