Šarka, Vaidotas, Edmundas Zavadskas, Leonas Ustinovičius, Edita Šarkienė, and Česlovas Ignatavičius. 2008. “System of Project Multicriteria Decision Synthesis in Construction / Projekto Daugiatikslių Sprendimų Sintezės Sistema Statyboje”. Technological and Economic Development of Economy 14 (4), 546-65. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.546-565.