Brauers, W. K. M., Baležentis, A. and Baležentis, T. (2011) “Multimoora for the EU member states updated with fuzzy number theory / Neraiškiųjų skaičiu teorija papildytas MULTIMOORA metodas europos sąjungos valstybių narių išsivystymo vertinimui”, Technological and Economic Development of Economy, 17(2), pp. 259-290. doi: 10.3846/20294913.2011.580566.