Tvrdoň, M. and Skokan, K. (2011) “Regional disparities and the ways of their measurement: The case of the visegrad four countries / Regioniniai skirtumai ir jų matavimo būdai: Keturių vyšegrado šalių atvejis”, Technological and Economic Development of Economy, 17(3), pp. 501-518. doi: 10.3846/20294913.2011.603485.