Cimpoeru, S. (2011) “Neural networks and their application in credit risk assessment. Evidence from the Romanian market / Neuroniniai tinklai ir jų taikymas kredito rizikai vertinti rumunijos rinkos pavyzdžiu”, Technological and Economic Development of Economy, 17(3), pp. 519-534. doi: 10.3846/20294913.2011.606339.