Tambovceva, T. and Geipele, I. (2011) “Environmental management systems experience among latvian construction companies / Aplinkos apsaugos vadybos sistemų taikymo patirtis Latvijos statybos įmonėse”, Technological and Economic Development of Economy, 17(4), pp. 595-610. doi: 10.3846/20294913.2011.603179.