Brauers, W. K. M. and Zavadskas, E. K. (2010) “Project management by multimoora as an instrument for transition economies / Projektų vadyba su multimoora kaip priemonė pereinamojo laikotarpio ūkiams”, Technological and Economic Development of Economy, 16(1), pp. 5-24. doi: 10.3846/tede.2010.01.