Kahraman, C. and Kaya, İhsan (2010) “Investment analyses using fuzzy probability concept / Investicijų analizė taikant tikimybinę neapibrėžtųjų aibių koncepciją”, Technological and Economic Development of Economy, 16(1), pp. 43-57. doi: 10.3846/tede.2010.03.