Podvezko, V. and Podviezko, A. (2010) “Dependence of multi‐criteria evaluation result on choice of preference functions and their parameters / Daugiakriterinių vertinimų rezultatų priklausomybė nuo prioritetų funkcijų ir jų parametrų pasirinkimo”, Technological and Economic Development of Economy, 16(1), pp. 143-158. doi: 10.3846/tede.2010.09.