Zavadskas, E. K. and Turskis, Z. (2010) “A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making / Naujas adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas (aras) daugiakriteriniams uždaviniams spręsti”, Technological and Economic Development of Economy, 16(2), pp. 159-172. doi: 10.3846/tede.2010.10.