Bilgin, M., Lau, C. and Tvaronavičienė, M. (2010) “Is China integrated with her major trading partners: Evidence on financial and real integration / Ar Kinija integruota su savo pagrindiniais prekybos partneriais: įrodymų apie finansinę ir realiąją integraciją paieškos”, Technological and Economic Development of Economy, 16(2), pp. 173-187. doi: 10.3846/tede.2010.11.