Žvirblis, A. and Buračas, A. (2010) “The consolidated measurement of the financial markets development: The case of transitional economies / Konsoliduotas finansų rinkų išsivystymo vertinimas: pereinamųjų ekonomikų atvejis”, Technological and Economic Development of Economy, 16(2), pp. 266-279. doi: 10.3846/tede.2010.17.