Pilinkus, D. (2010) “Macroeconomic indicators and their impact on stock market performance in the short and long run: The case of the baltic states / Makroekonominiai rodikliai ir jų įtaka akcijų rinkos indeksui trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu: baltijos šalių atvejis”, Technological and Economic Development of Economy, 16(2), pp. 291-304. doi: 10.3846/tede.2010.19.