Kochanek, K. and Tynan, S. (2010) “The environmental risk assessment for decision support system for water management in the vicinity of open cast mines (DS WMVOC) / Rizikos aplinkai vertinimas naudojant netoli atvirųjų kasyklų esančių vandens išteklių valdymo sprendimų paramos sistemą”, Technological and Economic Development of Economy, 16(3), pp. 414-431. doi: 10.3846/tede.2010.26.