Dubinskas, P. and Stungurienė, S. (2010) “Alterations in the financial markets of the Baltic countries and Russia in the period of economic downturn / Finansų rinkų pokyčiai Baltijos šalyse ir Rusijoje ekonominio nuosmukio laikotarpiu”, Technological and Economic Development of Economy, 16(3), pp. 502-515. doi: 10.3846/tede.2010.31.