Dzemydienė, D. and Dzindzalieta, R. (2010) “Development of architecture of embedded decision support systems for risk evaluation of transportation of dangerous goods / Sprendimų paramos sistemos įterptinės architektūros plėtotė pavojingųjų krovinių transportavimo rizikai vertinti”, Technological and Economic Development of Economy, 16(4), pp. 654-671. doi: 10.3846/tede.2010.40.