Stukalina, Y. (2008) “How to prepare students for productive and satisfying careers in the knowledge‐based economy: Creating a more efficient educational environment / Kaip parengti studentus sėkmingai ir teikiančiai pasitenkinimą profesinei veiklai žinių ekonomikoje: efektyvesnės ugdymo aplinkos kūrimas”, Technological and Economic Development of Economy, 14(2), pp. 197-207. doi: 10.3846/1392-8619.2008.14.197-207.