[1]
S. Cimpoeru, “Neural networks and their application in credit risk assessment. Evidence from the Romanian market / Neuroniniai tinklai ir jų taikymas kredito rizikai vertinti rumunijos rinkos pavyzdžiu”, TEDE, vol. 17, no. 3, pp. 519-534, Oct. 2011.