[1]
W. Brauers and E. Zavadskas, “Project management by multimoora as an instrument for transition economies / Projektų vadyba su multimoora kaip priemonė pereinamojo laikotarpio ūkiams”, TEDE, vol. 16, no. 1, pp. 5-24, Mar. 2010.