[1]
W. K. M. Brauers and E. K. Zavadskas, “Project management by multimoora as an instrument for transition economies / Projektų vadyba su multimoora kaip priemonė pereinamojo laikotarpio ūkiams”, TEDE, vol. 16, no. 1, pp. 5-24, Mar. 2010.