[1]
C. Kahraman and İhsan Kaya, “Investment analyses using fuzzy probability concept / Investicijų analizė taikant tikimybinę neapibrėžtųjų aibių koncepciją”, TEDE, vol. 16, no. 1, pp. 43-57, Mar. 2010.