[1]
M. H. Bilgin, C. K. M. Lau, and M. Tvaronavičienė, “Is China integrated with her major trading partners: Evidence on financial and real integration / Ar Kinija integruota su savo pagrindiniais prekybos partneriais: įrodymų apie finansinę ir realiąją integraciją paieškos”, TEDE, vol. 16, no. 2, pp. 173-187, Jun. 2010.