[1]
A. Žvirblis and A. Buračas, “The consolidated measurement of the financial markets development: The case of transitional economies / Konsoliduotas finansų rinkų išsivystymo vertinimas: pereinamųjų ekonomikų atvejis”, TEDE, vol. 16, no. 2, pp. 266-279, Jun. 2010.