[1]
K. Kochanek and S. Tynan, “The environmental risk assessment for decision support system for water management in the vicinity of open cast mines (DS WMVOC) / Rizikos aplinkai vertinimas naudojant netoli atvirųjų kasyklų esančių vandens išteklių valdymo sprendimų paramos sistemą”, TEDE, vol. 16, no. 3, pp. 414-431, Sep. 2010.