[1]
D. Dzemydienė and R. Dzindzalieta, “Development of architecture of embedded decision support systems for risk evaluation of transportation of dangerous goods / Sprendimų paramos sistemos įterptinės architektūros plėtotė pavojingųjų krovinių transportavimo rizikai vertinti”, TEDE, vol. 16, no. 4, pp. 654-671, Dec. 2010.