[1]
R. Čiegis, A. Gavėnauskas, N. Petkevičiūtė, and D. Štreimikienė, “Ethical values and sustainable development: Lithuanian experience in the context of globalisation / Etinės vertybės ir darnus vystymasis: Lietuvos patirtis globalizacijos kontekste”, TEDE, vol. 14, no. 1, pp. 29-37, Mar. 2008.