[1]
Dzemydienė, D., Maskeliūnas, S., and Dzemyda, I., “Interoperability of information system components for monitoring of sewage and intelligent analysis of water resources / Informacinių sistemų komponentų sąveikumas vykdant nutekamųjų vandenų stebėseną ir intelektinę vandens išteklių analizę”, TEDE, vol. 14, no. 3, pp. 260-278, Sep. 2008.