Brauers, W. K. M., A. Baležentis, and T. Baležentis. “Multimoora for the EU Member States Updated With Fuzzy Number Theory / Neraiškiųjų Skaičiu Teorija Papildytas MULTIMOORA Metodas Europos Sąjungos Valstybių Narių Išsivystymo Vertinimui”. Technological and Economic Development of Economy, Vol. 17, no. 2, June 2011, pp. 259-90, doi:10.3846/20294913.2011.580566.