Cimpoeru, S. “Neural Networks and Their Application in Credit Risk Assessment. Evidence from the Romanian Market / Neuroniniai Tinklai Ir Jų Taikymas Kredito Rizikai Vertinti Rumunijos Rinkos Pavyzdžiu”. Technological and Economic Development of Economy, Vol. 17, no. 3, Oct. 2011, pp. 519-34, doi:10.3846/20294913.2011.606339.