Tambovceva, T., and I. Geipele. “Environmental Management Systems Experience Among Latvian Construction Companies / Aplinkos Apsaugos Vadybos Sistemų Taikymo Patirtis Latvijos Statybos įmonėse”. Technological and Economic Development of Economy, vol. 17, no. 4, Dec. 2011, pp. 595-10, doi:10.3846/20294913.2011.603179.