Brauers, W. K. M., and E. K. Zavadskas. “Project Management by Multimoora As an Instrument for Transition Economies / Projektų Vadyba Su Multimoora Kaip Priemonė Pereinamojo Laikotarpio ūkiams”. Technological and Economic Development of Economy, vol. 16, no. 1, Mar. 2010, pp. 5-24, doi:10.3846/tede.2010.01.