Kahraman, C., and İhsan Kaya. “Investment Analyses Using Fuzzy Probability Concept / Investicijų Analizė Taikant Tikimybinę neapibrėžtųjų Aibių Koncepciją”. Technological and Economic Development of Economy, vol. 16, no. 1, Mar. 2010, pp. 43-57, doi:10.3846/tede.2010.03.