Podvezko, V., and A. Podviezko. “Dependence of multi‐criteria Evaluation Result on Choice of Preference Functions and Their Parameters / Daugiakriterinių Vertinimų Rezultatų Priklausomybė Nuo Prioritetų Funkcijų Ir Jų Parametrų Pasirinkimo”. Technological and Economic Development of Economy, vol. 16, no. 1, Mar. 2010, pp. 143-58, doi:10.3846/tede.2010.09.