Zavadskas, E. K., and Z. Turskis. “A New Additive Ratio Assessment (ARAS) Method in Multicriteria decision‐making / Naujas Adityvinis Kriterijų Santykių įvertinimo Metodas (aras) Daugiakriteriniams uždaviniams spręsti”. Technological and Economic Development of Economy, vol. 16, no. 2, June 2010, pp. 159-72, doi:10.3846/tede.2010.10.