Bilgin, M. H., C. K. M. Lau, and M. Tvaronavičienė. “Is China Integrated With Her Major Trading Partners: Evidence on Financial and Real Integration / Ar Kinija Integruota Su Savo Pagrindiniais Prekybos Partneriais: įrodymų Apie Finansinę Ir realiąją Integraciją paieškos”. Technological and Economic Development of Economy, vol. 16, no. 2, June 2010, pp. 173-87, doi:10.3846/tede.2010.11.